บ้านลม
ขายและให้เช่า

รับผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง บ้านลมสไลเดอร์

056

055

054

053

052

051

050

049

048

047

046

045

044

043

042

041

040

039

038

037

          

036 ขนาด 4*8 เมตร

035

     
                                                           033                                                                                                                                           034

032

 

         

031

 

บ้านลม 029       บ้านลม 030

                                                                      029                                                                                                                           030

 

      บ้านลม      บ้านลม       บ้านลม

                                    026                                                                                              027                                                                                               028

      

           บ้านลม           บ้านลม

   024     (6 x 12 x 7 เมตร)                                                                                 025         (5 x 11 x 7 เมตร)

                   บ้านลม                                    บ้านลม

                    016   ( 6 x 12 x 7 เมตร )                                                                                                               017    ( 5 x 11 x 7 เมตร )

บ้านลมบ้านลมบ้านลม-ปู

                    ตัวการ์ตูน 1                                          ตัวการ์ตูน h 2                                     ตัวการ์ตูน h 3

บ้านลมบ้านลมบ้านลม

                 ตัวการ์ตูน h 4                                       ตัวการ์ตูน h 5                                        ตัวการ์ตูน h 6

บ้านลมบ้านลมบ้านลม

     001 ( 6 x 12 x 7 เมตร )                  002  ( 6 x 10 x 7 เมตร )                  003 ( 6 x 12 x 7 เมตร )

บ้านลมบ้านลมบ้านลม

     004 ( 6 x 12 x 7 เมตร )                   005  ( 6 x 12 x 7 เมตร )                 006 ( 6 x 12 x 7 เมตร )

บ้านลมบ้านลมบ้านลม

     007  ( 6 x 12 x 7 เมตร )                 008 ( 6 x 12 x 7 เมตร )                   009 ( 6 x 12 x 7 เมตร )

บ้านลมบ้านลมบ้านลม

    010  ( 6 x 12 x 7 เมตร )                   011  ( 6 x 12 x 7 เมตร )                012 ( 6 x 12 x 7 เมตร )


บ้านลมบ้านลมบ้านลม

    013     ( 6 x 12 x 7 เมตร )              014  ( 6 x 12 x 7 เมตร )                 015 ( 4 x 13 x 7 เมตร )

 

โทร : 089-486-4036,086-0734555 สังวาล / 080-603-6522 ตู่

sangwal_yoddee@hotmail.com
ปลายฝนต้นหนาว บ้านลมสไลเดอร์ (บ้านลมสมุทรปราการ)
339/411 หมู่5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10280